Bayi Yönetim Sistemleri

Bayi ağı olan şirketler aşağıdaki ihtiyaçlara sahiptir:
 Güçlü iletişim: Şirketler, bayileri ile çok yakından iletişim kurmak, sektör ve rakip ürünler hakkındaki değişikliklerle ilgili bilgilendirmek, yeni ürün satın almaya teşvik etmek ve mümkün olduğunca hızlı bir şekilde onlara kampanyaları ve indirimleri bildirmek durumundadır.
 
 Doküman ve bilgi paylaşımı: Şirketler, broşürleri, fiyat listelerini ve diğer her türlü dokümanı hızlı ve kusursuz bir şekilde bayi ağına dağıtma ihtiyacına sahiptir.
 Standardizasyon: Şirketler kendi bayileri tarafından markanın doğru şekilde temsil edildiğinden emin olmak zorundadır. Şirketlerin marka kimliği, ürün fiyatları, kampanyaları ve her çeşit bilgi bayilerin web sitelerine yansıtılmalıdır. Tüketiciler ziyaret ettikleri bayi web sitesinden ve her mağazadan aynı broşür ve malzemeyi alabilmelidir.
 Operasyonel veriye erişim: Şirketler kendi bayi ağındaki operasyonel faaliyetleri takip etmek ve buna göre satış ve pazarlama stratejisi belirlemek zorundadırlar. Bayi stoklarındaki fazlalık takip edilebilip, bu ürünler için tüm bayi ağı üzerinden bir pazarlama kampanyası hızlı bir şekilde tanımlanabilmelidir.
Nuevo bu sorunları çözmek için birden fazla çözüm sunmaktadır:
 Nuevo kapalı devre tv çözümü (digital signage) sayesinde, her bayi şirketiniz için bir pazarlama ve satış kanalına döner. Nuevo, bayi, ofis ve mağazalardaki LCD'leri, LED TV'leri şirketinizin kendi TV kanalına dönüştürür. Yeni ürün reklam malzemeleri, promosyonlar, kampanyalar bayi ağınız üzerinden yayınlanabilir. Buna ek olarak, satış personelinin bu sistem üzerinden eğitilebilmesi ise satış ekibinin etkinliğini ve verimliliğini arttıracaktır.
 Bayi iletişim portali üzerinden, kendi bayi ağınızla yakın iletişim içinde olabilir ve her türlü bilgiyi paylaşabilirsiniz. Mesajlaşma sistemi, doküman paylaşımı, anketler ve bayi etkinliğini artıracak diğer birçok işlev bu portalde bulunmaktadır.
 SharePoint sayesinde, bayi ağı web siteleri standardizasyonu ve yönetimi çok pratik bir şekilde yönetilebilir. SharePoint içerik yönetimi özelliği sayesinde, bayileriniz hem şirketinizin zorunlu kurumsal kimlik standartlarına uyacak hem de kendi kendine web sitelerini güncelleyebilecektir. Ayrıca, ürünler, kampanyalar gibi standart içerikler otomatik olarak bayilerin internet sitelerinde yayınlanabilecektir.

İlgili Projeler