Ebebek iş akışlarını SharePoint 2013'e taşıdı. Gold Partner statüsüne sahip Nuevo ekibi ile şirket içerisinde kullanılan 12 adet form, elektronik ortama taşındı. Backoffice sistemleri ile de entegre olan formlar böylece şirket içerisindeki kağıt form kullanımına son verirken, şirket içi süreçlerin çok daha hızlı tamamlanmasına, takip edilmesine ve raporlanmasına olanak vermiş oldular.