Çalışanların hedeflerinin ve başarı kriterlerinin belirlenmesi, bu kriterlerin yıl içinde takibi ve yıl sonunda gerçekleşen ve planlanan verilerin mukayesesini sağlayan performans yönetim sistemi SharePoint 2013 üzerinde gerçekleştirildi.