Aktif Bank, tüm banka personelinin yıllık performans ve yetkinlik kriterlerinin değerlendirilmesini ve yönetimini sağlayan Performans ve Yetkinlik Yönetimi Uygulaması Nuevo tarafından Sharepoint 2013 üzerinde hazırlanmıştır. Uygulamanın, personelin hedeflerinin gösterimi, birinci ve ikinci yönetici onaylarının ardından performans karnelerinin kullanıcılara açılması ve personel onay akışının sağlanması gibi birçok özelliği bulunmaktadır.